Haarlem-maatje

Een Haarlem-maatje is een vrijwilliger die een vluchteling die pas in Haarlem woont, helpt zijn/haar weg te vinden in onze stad en in de Nederlandse samenleving. ‘Thuis in Haarlem’ is daarom op zoek naar vrijwilligers die nieuwe Haarlemmers op weg willen helpen. Iets voor jou?

Nederlands spreken

De nieuwe Haarlemmers – ‘statushouders’, oftewel vluchtelingen met een verblijfs vergunning snakken  naar contact met Nederlanders. Ze willen graag in hun nieuwe stad een sociaal netwerk opbouwen.
Taal is daarbij heel belangrijk. Alle vluchtelingen volgen een taalcursus. Velen willen het geleerde ook graag oefenen, bijvoorbeeld met een maatje. Taal leer je immers niet alleen uit een boekje.

Wegwijs maken

Het is fijn als een statushouder snel kennismaakt met Nederlandse gewoontes en gebruiken. Een maatje maakt bijvoorbeeld samen met een statushouder een ‘tochtje met uitleg’ naar de glas-, papier- en plasticbak. Of een maatje gaat samen op zoek naar vrijwilligerswerk of een sportclub en vertelt wat zoal gebruikelijk is in Nederland.

Plezier hebben

Na een maanden- of soms jarenlang verblijf in een asielzoekerscentrum hebben statushouders dan eindelijk een eigen woning, een vaste plek waar ze zo lang naar hebben uitgekeken. Toch is dat ook het moment waarop soms de eenzaamheid toeslaat.

Een maatje kan dan uitkomst bieden door wekelijks af te spreken en samen plezier te hebben. Het is van groot belang dat nieuwe Haarlemmers zich zo snel mogelijk thuis voelen en contact hebben met anderen in onze stad. Dat is goed voor hen, voor de stad en dus voor ons allemaal.


Ook Haarlem-maatje worden?

Van een maatje worden geen boven- menselijke kennis en vaardigheden verwacht. Ook verstand van juridische en financiële zaken waarmee vluchtelingen soms te maken krijgen, is beslist niet noodzakelijk. Daarvoor is Vluchtelingenwerk Nederland. Wat doet een maatje dan wel?

Wekelijks afspreken

Een maatje maakt minimaal twee uur per week tijd vrij (mag ook in het weekend) om met een statushouder af te spreken. Samen wordt bekeken waaraan behoefte is of waarbij een steuntje in de rug nodig is. Wekelijks spreek je met dezelfde statushouder af, zo kun je samen een band opbouwen.

Talent ontplooien

Vluchtelingen hebben heel veel achtergelaten maar niet hun talenten. Een maatje kan een statushouder op het spoor van vrijwilligerswerk zetten of laten kennismaken met mensen die hetzelfde beroep of dezelfde hobby hebben.

Bij het zoeken naar betaald werk worden vluchtelingen geholpen door de gemeente, dat hoeft een maatje niet te doen. Maar het mag wel.

Alledaagse activiteiten delen

Een maatje vindt het leuk om samen met een statushouder ontspannende, alledaagse activiteiten te ondernemen, zoals wandelen of fietsen en de omgeving van Haarlem verkennen. Het is belangrijk dat beiden plezier beleven aan het contact. Samen boodschappen doen en koken kan ook. Ieder duo vult het samenzijn naar wens en mogelijkheden anders in.


Thuis in Haarlem

Thuis in Haarlem zoekt Haarlem- maatjes en koppelt ze aan statushouders. Maatjes krijgen ondersteuning van Thuis in Haarlem en kunnen bij de coördinator met vragen terecht. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Informatiebijeenkomsten

Thuis in Haarlem organiseert informatiebijeenkomsten, bijvoorbeeld over de cultuur van de landen waar de statushouders vandaan komen. Een maatje kan daar, als daar be- hoefte aan is, naar toe komen. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook veel ervaringen uitgewisseld.

Verklaring omtrent gedrag

Een Haarlem-maatje heeft een Verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig; de kosten hiervan worden vergoed. Na aanmelding stuurt Thuis in Haarlem een link voor de aanvraag van een VOG.


Wilt u het allemaal nog rustig nalezen dan kunt u de Folder downloaden.

Theme: Dara by Automattic.